Lidmaatschap

L I D M A A T S C H A P

 

De kosten voor het lidmaatschap per jaar: 

 

Alleenstaande: € 11,34,

Gezin: € 22,69

 

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd, op voorwaarde dat ouders/verzorgers betalend lid zijn van onze vereniging en de kinderen binnen één maand na de geboorte zijn aangemeld.

 

Bij aanmelding na 18 jaar is een inleggeld verschuldigd.

 

De contributie dient per automatische incasso te worden voldaan.

 

Voordelen van het lidmaatschap: Uitvaart tegen kostprijs.

Korting op de rekening van Uitvaartvereniging Help Elkander ad € 575,00

Melden overlijden 06-13962604

b.g.g. 06-13068809


Melden overlijden 06-13962604

 

Tel. b.g.g. 06-13068809

 

Info lidmaatschap 074-2771930

 

info@helptelkanderborne.nl

 

Bekenhorst 4

 

7622 CK Borne