Lidmaatschap

L I D M A A T S C H A P

 

De kosten voor het lidmaatschap per jaar: 

 

Alleenstaande: € 11,34,

Gezin: € 22,69

 

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd, op voorwaarde dat ouders/verzorgers betalend lid zijn van onze vereniging en de kinderen binnen één maand na de geboorte zijn aangemeld.

 

Bij aanmelding na 18 jaar is een inleggeld verschuldigd.

 

De contributie dient per automatische incasso te worden voldaan.

 

Voordelen van het lidmaatschap: Uitvaart tegen kostprijs.

Korting op de rekening van Uitvaartvereniging Help Elkander ad € 575,00

Melden overlijden 06-13962604

b.g.g. 06-13068809