Welkom

Helpt Elkander is er ook voor u!

Bij de naam Helpt Elkander denkt u misschien aan iets uit het verleden. Niets is minder waar! Wij zijn een moderne vereniging, die al ruim honderd jaar uitvaarten verzorgt voor leden en niet leden in Borne en omgeving. De vereniging heeft een vertrouwde en bekende naam voor de leden in Borne en omstreken.

Wij zijn een kleine uitvaartvereniging, die zich qua dienstverlening kan meten met de grote uitvaartondernemingen. Wij werken zonder winstoogmerk. Voor leden betekent dit dat alle diensten en producten tegen inkoopprijs worden doorberekend. Dit levert een groot financieel voordeel op. Daarnaast wordt een bedrag van € 575,00 in mindering gebracht op de uiteindelijke rekening.

Onze partners worden met zorg door ons uitgekozen. Wij zien erop toe dat uitvaarten worden uitgevoerd volgens de filosofie van Helpt Elkander. Kernwoorden daarbij zijn: samen, respectvol, menselijk, betrokken en dienstbaar. De kwaliteit van 0nze diensten en producten wordt doorlopend gecontroleerd en geëvalueerd.

Misschien denkt u wel eens na over uw eigen uitvaart en wilt u uw naasten na uw overlijden niet belasten met allerlei zaken rondom uw uitvaart. Dan kunt u uw wensen zelf bij ons kenbaar maken. Geheel vrijblijvend inventariseren wij de mogelijkheden. Daarna maken wij een raming van de kosten voor de uitvaart zodat u weet waar u aan toe bent. Dit overzicht kunt u dan met hen bespreken, zodat zij op de hoogte zijn van uw wensen.

Lid worden?

Het lidmaatschap van Helpt Elkander kost € 11,34 per jaar per volwassene.
Ook als u zich wil bijverzekeren of wanneer u een extra bedrag wil deponeren kan dit via ons. Wij brengen u dan in contact met één van onze verzekeringsadviseurs.

Elders verzekerd? Ook dan kunnen wij de uitvaart voor u verzorgen. Wij nemen contact op met de betreffende verzekeringmaatschappij en handelen alles voor u af.


Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar ook het spoor dat je achterlaat

Melden overlijden 06-13962604

b.g.g. 06-13068809